Page 1 of 1

TRIẾT LÝ SỐNG - BỚT và ĐƯỢC

PostPosted: Tue Dec 18, 2012 9:23 am
by Tigerman
Image

TRIẾT LÝ SỐNG - BỚT và ĐƯỢC

Bớt ăn thịt, ăn nhiều rau
Bớt ăn mặn, ăn nhiều chất chua
Bớt ăn đường, ăn nhiều hoa qủa
Bớt ăn chất bột, uống nhiều sữa
Bớt mặc lắm quần áo, tắm nhiều lần
Bớt đi xe, năng đi bộ
Bớt phiền muộn, ngủ nhiều hơn
Bớt nóng giận, cười nhiều hơn
Bớt nói..., làm nhiều hơn
Bớt ham muốn, chia sẻ nhiều hơn

Sống một kiếp người, bình an là được
Hai bánh, bốn bánh, chạy được là được
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được
Người xấu người đẹp, dễ coi là được
Người già người trẻ, miễn khoẻ là được
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được
Tất cả phiền não, biết xả là được
Bạn bè gần xa, nhớ nhau là được
Không phải có tiền, muốn gì cũng được
Tâm tốt việc tốt, số mệnh đổi được
Ai đúng ai sai, trời biết là được

Re: TRIẾT LÝ SỐNG - BỚT và ĐƯỢC

PostPosted: Thu Nov 17, 2016 9:15 am
by Editor 2
Image

Re: TRIẾT LÝ SỐNG - BỚT và ĐƯỢC

PostPosted: Thu Nov 17, 2016 9:16 am
by Editor 2
Image